Jihad: Apakah Kamu Rela Atau Tidak Rela Terhadap Kefakiranmu Ini?

Image

Ketika saya membaca Kitab Kehidupan Para Sahabat Rasulullah SAW, ada satu dialog luarbiasa yang menggugah jiwa dan perasaan saya. Saya kongsikan buat tatapan para duah yang ikhlas dan benar-benar mahu mencari keredhaan Allah SWT dalam jihad dan perjuangan. Inilah kayu pengukur dan benchmark kita. Bukan kekayaan, glamour, kemewahan, pangkat dan harta yang mereka cari, tetapi kerendahan hati terhadap jihad dan kezuhudan jiwa terhadap dunia.

Ibnu Umar RA berkata, “Ketika Nabi SAW sedang duduk di samping Abu Bakar RA yang memakai pakaian berlubang di dadanya, Jibril datang dan menyampaikan salam dari ALLAH kepada Nabi SAW. Kemudian Jibril bertanya kepada Baginda SAW, “Ya Rasulullah, apakah sebabnya Abu Bakar berpakaian yang berlubang di dadanya?” Jawab Nabi SAW, “Hai Jibril, Abu Bakar telah menghabiskan hartanya untukku sebelum penakhlukan kota Mekah”

Continue reading

Mengapa Dakwah?

canon 1 060

Mengapa kita berdakwah? Di dalam surat Al A’raf ayat 164, Allah SWT berfirman:

“Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata, “Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab oleh Allah dengan azab yang sangat keras?” Mereka menjawab, “Agar kami mempunyai alasan (lepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu, dan agar mereka bertaqwa.”

Hanya ada dua penyebab kita berdakwah sekaligus menjadi motivasi dan tujuan kita untuk berdakwah, pertama agar kita memiliki alasan pembelaan di hadapan Allah kelak (ma’dziratan ilaa rabbikum). Kelak Allah SWT akan bertanya, ketika pelbagai penyimpangan, kemaksiatan, larangan-Ku dilakukan di muka bumi, cuba sebutkan apa saja yang kamu telah lakukan! Kelak dengan mudah amal kita yang akan menjawab, “Wahai Allah, saya sudah berbuat ini dan itu, saya sudah berdakwah kepada mereka, saya telah mengajak mereka ke jalan-Mu, dan sebagainya dan seterusnya”. Inilah ungkapan-ungkapan pembelaan kita, ini nantinya akan menjadi alasan bagi kita agar kita dapat menjawab atas pertanggungjawaban dakwah itu di hadapan Allah.

Continue reading