Kajian Buku: Peringkat-Peringkat Tarbiyah IM

Banyak pendapat menyatakan Ikhwanul Muslimin telah menjadi inspirasi kepada perkembangan berbagai-bagai gerakan kebangkitan Islam di abad ke-20. Konsep perjuangan, sistem pergerakan dan pola berfikir yang dibawakannya sangat sukar untuk disanggah dan memberi semangat untuk diikuti. Justeru, banyak organisasi yang mengambil inspirasi daripada gerakan ini.

Ali Abdul Halim Mahmud, penulis buku ini memaparkan anatomi gerakan Ikhwanul Muslimin mulai dari konsep penubuhan hinggalah ke gerakan teknikal untuk membina pemimpin-pemimpin pelapis.

Bercakap tentang Ikhwanul Muslimin bererti menyentuh soal tarbiyah. Pelaksanaan tarbiyah pada peringkat awal tidak dapat lari daripada memperkatakan tentang pengasas pertubuhan itu sendiri iaitu Hasan Al Banna. Sejak kecil, beliau dididik dengan persekitaran hidup yang bersih, kehidupan berkeluarga yang dibayangi keindahan nilai-nilai Islam dan kefahaman Islam yang jelas, menjadikan peribadinya sangat mantap dengan tarbiyah.
Continue reading