Taaruf Alam Kubur

Alam kubur disebut juga alam barzakh (dinding), kerana kubur adalah dinding yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Di dalam al-Qur’an kata ”barzakh” disebut di tiga ayat, yaitu 23:100, 25:53 dan 55:20. Barzakh yang bermakna kubur terdapat pada ayat 23:100. Allah SWT berfirman,

”Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.” (Al Mu’minuun: 100)

Continue reading