Kebangkitan Umat dan Kesatuan Generasi

Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam dan selawat dan salam atas Rasulullah SAW dan orang-orang yang mendukungnya, sehingga ke Hari akhirat.

Kebangkitan Umat dan Kesatuan Generasi Umatnya

Kesatuan umat dan bangsa merupakan batu bata pertama dan titik tolak akan kebangkitan yang hakiki. seperti firman Allah:

“Sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, Maka bertakwalah kepada-Ku”. (Al-Mu’minun:52)

Sebagaimana kebangkitan setiap umat atau bangsa selalu berada pada kesatuan anak bangsanya meskipun terdapat di dalamnya keragaman jenis dan warna kulit, secara khusus mereka harus berusaha untuk bekerja sama dan saling membanting tulang demi pembangunan negeri dan kemajuannya. Allah berfirman:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai”. (Ali Imran:103)

Dan kesucian darah, kehormatan dan harta, dan diperlakukannya qisas bagi sesiapa yang melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadapnya merupakan suatu keperluan, kerana itu Allah berfirman:

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (Al-Baqarah:179)

Kerana itu pula, akan terdapat banyak halangan dan rintangan yang dihadapi umat ini, dikepung oleh kekuatan jahat yang ingin melemahkan potensinya, menghalangi realisasi kebangkitannya sehingga dapat menikmati hidup dengan penuh kehormatan, kemuliaan dan kesejahteraan, yang mana hal tersebut merupakan hak alami dan fundamental dalam meniti kehidupan di dunia ini.

Continue reading