Melawan Syaitan Dengan Zikrullah

 

Ada sebuah perlawanan tinju. Petinju yang pertama ditutup matanya sehingga tidak dapat melihat, sedangkan petinju yang kedua tidak ditutup matanya dan dia bebas bergerak. Apa yang akan terjadi? Petinju yang ditutup matanya pasti akan menjadi bulian lawannya bukan?

Pertarungan kedua petinju tersebut, sesungguhnya menggambarkan pertarungan antara syaitan dengan manusia. Betapa sengsaranya jika kita harus bertarung dengan makhluk yang tidak terlihat, sedangkan ia boleh melihat kita. Tugas syaitan hanya satu, iaitu menggoda dan menggelincirkan manusia, sedangkan tugas kita sangat banyak. Syaitan menggoda manusia secara berjamaah, sedangkan kita harus menghadapinya sendirian.

Justeru itu, tanpa berlindung kepada Allah, kita akan menjadi bulian para syaitan. Inilah yang Allah perintahkan:

”Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”  (QS Al A’raaf [7]: 200).


Melihat pelbagai keterbatasan manusia, Allah SWT telah memberikan aneka perlindungan kepada kita. Salah satunya dengan zikir. Zikir yang dilakukan dengan benar dan ikhlas, akan membuat syaitan terhenti beroperasi. Zikir di sini termasuk juga solat, tilawah Al-Quran serta membaca doa. Dari Harits Al Asyari bahawa Rasulullah SAW bersabda,

 

“Aku perintahkan kepada kalian agar selalu berzikir kepada Allah. Sesungguhnya, perumpamaan orang yang berzikir itu seperti seorang yang dicari-cari oleh musuhnya. Mereka menyebar mencari orang tersebut sehingga ia sampai pada suatu benteng yang sangat kukuh dan ia dapat melindungi dirinya di dalam benteng tersebut dari kejaran musuh. Begitu juga syaitan. Seorang hamba tidak akan dapat meindungi dirinya dari syaitan, kecuali dengan berzikir kepada Allah.”

Sesungguhnya, zikir akan membuat hati kita akan tenang, cemerlang, iman bertambah kuat dan hawa nafsu boleh lebih terkendali

 

”(Iaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.” (QS Ar Ra’d [13]: 28).

 

Nah, ketika nafsu kita berjaya kita pelihara dengan keimanan, maka syaitan tidak lagi memiliki keupayaan. Ini kerana syaitan hanya boleh menggoda manusia dengan memanfaatkan hawa nafsu. Itulah sebabnya tipu daya syaitan tidak berdaya sedikit pun terhadap orang-orang ikhlas, iaitu orang-orang yang telah mampu menempatkan Allah di atas hawa nafsunya

 

”Iblis menjawab: “Demi kekuasaan Engkau Aku akan menyesatkan mereka semuanya, Kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka[1304].

 

[1304]  yang dimaksud dengan mukhlis ialah orang-orang yang Telah diberi taufiq untuk mentaati segala petunjuk dan perintah Allah s.w.t. (Shaad: 82-83).

Rasulullah SAW telah mencontohkan beberapa zikir pendek yang boleh membentengi kita dari tipu daya syaitan. Di antaranya, ucapan ta’awudz, a’uzdubillahi minassyaithaani rajiimi. Selain membaca basmalah, sangat baik pula jika kita membaca ta’awudz sebelum beraktiviti, agar Allah melindungi kita dari tipu daya syaitan.

Juga ucapan, “Bismillahi tawakkaltu ‘alallahu laa haula wa laa quwwata illa billahi”. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada-Nya, dan tiada daya serta kekuatan kecuali dari Allah semata. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda bahawa siapa pun yang membaca doa ini ketika keluar dari rumahnya, maka Allah akan memberinya petunjuk, menjaga serta memalingkannya dari godaan syaitan.

Dan yang ketiga, ucapan istighfar serta tahlil. Rasulullah SAW bersabda,

 

“Perbanyaklah mengucap ‘La Laa Ilaha illaallahu’ dan beristighfar. Kerana syaitan berkata, ‘Aku telah membinasakan mereka dengan dosa, sedangkan mereka membinasakanku dengan ucapan ‘La Laa Ilaha illaallahu’ serta dengan beristighfar. Ketika aku melihat hal itu, aku binasakan mereka dengan hawa nafsu. Sehingga mereka akhirnya menyangka bahawa mereka terus berada dalam naungan hidayah, dan mereka pun tidak lagi beristighfar” (HR Abu Ya’la dan Ad Dailami).

Saudaraku, ada banyak zikir lain yang boleh kita baca dalam pelbagai waktu dan kesempatan. Misalnya, saat hendak tidur, bangun tidur, makan, berhubungan suami isteri, dan sebagainya. Termasuk pula membaca Al Ma’tsurat setelah solat Subuh dan Asar. Bertaburan pula ayat-ayat Al Quran dan hadis yang boleh kita jadikan bahan zikir. Insya Allah, jika hati kita senantiasa tersambung kepada Allah, maka akan ada benteng kukuh antara kita dan syaitan.

One thought on “Melawan Syaitan Dengan Zikrullah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s