Makna Islam

Deen yang kita anuti adalah Islam. Kita bersyukur kehadrat Allah s.w.t kerana kita dipilih oleh Allah untuk kita menganut Islam.

Apabila kita rujuk kepada pengertian Islam, maka kalimah الاسلام bermaksud menyerah dan patuh kepada perintah dan larangan Allah tanpa sebarang bantahan.

Sesungguhnya seseorang insan itu tidak dapat mentaati Allah s.w.t dan tidak dapat mengikut peraturan dan jalan Allah melainkan apabila ia telah mengetahui dengan penuh faham dan sedar serta yakin dalam beberapa perkara utama :

Continue reading