Silibus Tarbiah Akhlak: Kesombongan (2)

Ketiga, Keturunan dan Nasab. Tidak sedikit kes orang-orang yang membanggakan diri hanya kerana keturunan atau nasab. Ungkapan mereka “siapa kamu” atau “siapa orang tuamu”, “aku keturunan si anu” dan “lancang sekali kamu berani bicara denganku” adalah contohnya.

Untuk mengatasi sikap demikian kita perhatikan wasiat Rasulullah saw sebagai berikut:

Telah diriwayatkan Abu Dzar r.a..Ia berkata, “Saya pernah mengejek seseorang di sisi Nabi saw. Saya berkata kepadanya, ‘Hai, anak si wanita hitam!’ Kemudian Nabi saw. marah dan bersabda, ‘Hai, Abu Dzar! Tidak ada kelebihan bagi anak perempuan berkulit putih atas anak perempuan berkulit hitam’. ‘Lalu saya berbaring dan berkata kepada orang tersebut, ‘Berdirilah dan injaklah pipiku!’” (HR Ibnul Mubarak).

Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Abu Dzar menyedari kekeliruannya, yakni sombong, dan kesiapan menerima balasan (hukuman) langsung dari orang yang berkaitan. Ia mengetahui bahawa kesombongan akan membawa kehinaan.

Nabi saw. bersabda, “

Jika hari kiamat telah tiba, Allah menyuruh seseorang untuk berseru, ‘Ketahuilah bahawa Aku (Allah) telah menjadikan nasab (yang mulia) dan kamu menjadikan nasab yang lain. Aku telah menjadikan yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertaqwa. Lalu kamu enggan (menerimanya), bahkan mengatakan, ‘Si Fulan anak si Fulan lebih baik daripada si Fulan anak si Fulan’. Maka Saya mengangkat nasab (ketetapan)-Ku dan Aku merendahkan nasab (ketetapanmu)’” (HR Baihaqi dan Thabrani).

Keempat, Kecantikan atau Ketampanan.

Ini banyak terjadi pada kaum wanita. Kerana kecantikannya menadi sombong dan mencela orang lain, dan menyebut-nyebut cacat (kekurangannya).

Untuk mengatasi hal ini dengan memperhatikan aspek batin dan jangan memandang lahiriahnya. Sebab secara lahiriah, manusia pada umumnya sama saja. Misalnya perut ada tahinya, hidung dan telinga ada kotorannya, keringatnya berbau, dll. Dengan cara demikian ini, kita dapat mengetahui pelbagai keburukan manusia yang diciptakan dari sesuatu yang menjijikkan, kemudian mati dan menjadi bangkai. Kecantikan dan ketampanan tidaklah kekal. Ia dapat rosak dan hilang setiap saat kerana sakit atau sebab lainnya.

Nabi saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk (lahiriah)-mu, tetapi melihat hatimu” (HR )

Kelima, Harta Kekayaan.

Ini biasanya mengenai orang-orang yang kaya (aghniya’). Kelebihan dalam kekayaan atau kebendaan, seperti rumah, kenderaan, pakaian, dan harta benda yang lain menyebabkan orang kaya menghina yang miskin.

Cara mengatasi hal ini dengan merenungkan hakikat kekayaan. Nabi bersabda, “Kekayaan itu bukanlah banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya jiwa” (HR ).

Keenam, Banyaknya Pengikut dan Kekuasaan.

Ini biasanya mengenai para pemimpin dan para tokoh. Kedudukan (kekuasaan) berkait erat dengan banyak pengikut atau pendukung. Keduanya sering menjadikan seseorang terjatuh dalam kesombongan.

Untuk mengatasi kedua sebab kesombongan itu adalah dengan memahami keberadaannya. Takabbur kerana dua hal tersebut merupakan kesombongan yang paling buruk, kerana sombong dengan sesuatu yang di luar dzat manusia. Seseorang memilikinya hanya sebagai pinjaman yang dapat diambil kembali oleh pemiliknya dengan cepat. Andaikata keduanya telah dicabut, maka boleh jadi orang tersebut akan menjadi yang paling rendah dan hina.

Layak kiranya bagi orang yang budiman untuk menghadap Yang Kekal, yang tidak akan hilang, dan memikirkan firman Allah berikut:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (QS Al-Kahfi/18:46).

“Katakanlah, “Ya, Allah Penguasa segala penguasa, Engkau berikan kekuasaan kepada yang Kau kehendaki, dan Engkau cabut dari siapa yang Kau kehendaki; Engkau muliakan siapa yang Kau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Kau kehendaki dengan kebaikan kekuasaan-Mu. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu’” (QS Ali Imran/3:26)

Ketujuh, Kekuatan Fizik dan Keperkasaan.

Orang-orang yang badannya besar, gagah dan perkasa sering terlalu membanggakannya sehinga terperosok pada kesombongan. Mereka merasa kuat dan tak terkalahkan.

Untuk menghilangkan (mengilaj) kesombongan ini dengan mengetahui dan menyedari bahawa kekuatan fizik bukanlah hakikat kemuliaan yang sesungguhnya; ia tidak kekal dan dapat hilang dengan mudahnya. Misalnya orang yang sangat kuat dan perkasa boleh menjadi lumpuh kerana strok. Atau akan menjadi lemah setelah terkena virus HIV. Jadi tidaklah layak menyombongkan diri hanya kerana kelebihan fizik dan keperkasaan.

Kesimpulan

  1. Takabbur adalah rasa senang dan cenderung memandang dirinya melebihi orang lain dan meremehkannya.
  2. Hal-hal yang menyebabkan kesombongan adalah: ilmu, amal, ketampanan/kecantikan, keturunan dan nasab, harta kekayaan, kekuatan fizik dan keperkasaan, kekuasaan dan banyaknya pengikut/pendukung.
  3. Akibat kesombongan adalah timbulnya perilaku tercela. Misalnya tidak dapat mencintai saudara seiman sebagaimana mencintai dirinya sendiri, tidak dapat berlaku tawadhu’, tidak dapat menjaga kejujuran, tidak dapat menjauhi rasa dendam, marah dan dengki, tidak dapat bersikap lemah lembut, tidak mahu menerima nasihat orang lain, suka menghina orang lain, dan sebagainya.
  4. Bahaya kesombongan yang paling buruk adalah menghalangi pelakunya dari mengambil manfaat ilmu, dan menolak kebenaran yang disampaikan orang lain. Dan akhirnya dapat menghalangi pelakunya masuk syurga.

Maraji’

  1. An-Nawawy, Riyadhus-Shalihin.
  2. Said Hawa. 1999. Mensucikan Jiwa. Jakarta: Robbani Press.
  3. Qoyyim, Al-Jauziyah. 1998. Pendakian Menuju Allah SWT. Jakarta; Al-Kautsar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s