Membina Sifat Istiqamah

Sahabat penulis saat memberi kursus kepada warga muslim di Kemboja

Penulis menerima beberapa email bertanyakan berkenaan sifat istiqamah dan bagaimana membentuknya dalam kehidupan. Agak berat rasanya untuk penulis menjelaskannya kerana penulis sendiri bimbang dengan keistiqamahan penulis dalam kerja besar dakwah dan tarbiah. Dalam kesibukan jadual penulis yang sentiasa “outstation” penulis berusaha mencari ruang meneliti tulisan dan kajian para ulama menelusuri sifat istiqamah yang dimiliki orang Rasulullah saw dan para sahabat.  Sebagai da’i dan murabbi, sudah tentulah sifat istiqamah amat perlu kita miliki.

Sesunguhnya tugas mentarbiah bukanlah tugas yang mudah, ianya memerlukan pelbagai persiapan, khususnya persiapan ruhi yang stabil hubungannya dengan Allah swt. Salah satu ciri ruhiyah daiyah yang dapat membantu kejayaan dakwah dan tarbiah seorang murabbi ialah istiqamah. Yang menghiasi jiwa para murabbi dan da’i dalam melewati putaran roda dakwah adalah istiqamah dalam hidayah, istiqamah dalam keikhlasan, istiqamah dalam kesabaran. Inilah hal terberat bagi setiap da’i bahkan ciri ini merupakan ciri utama kepada para nabi dan rasul. Ayat yang membuatkan Muhammad saw. beruban rambutnya, adalah perintah untuk istiqamah.

“Maka istiqamahlah (kamu) sebagaimana yang Aku perintahkan…” (Qs. Hud: 112).


Sesungguhnya inti dari istiqamah adalah kesabaran.

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Rabb-Nya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keredhaan-Nya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (kerana) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan jangan-lah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.” (Qs. Al-Kahfi: 28).

Dalam perjalanan panjang dakwah dan tarbiyah ini, istiqamah dibangunkan melalui tarbiyah imaniyah yang berterusan tanpa henti, baik secara jama’i (bersama) mahupun dzati (mandiri). Halaqah tarbawi perlu dipenuhi dengan suasana ruhiyah dan peribadahan, dan pelbagai aktiviti jama’i untuk peningkatan sensitiviti ruhiyyah dan tazkiyatun-nafs (pembersihan jiwa) dilakukan secara berkala dan konsisten. Kemudian, diperkukuhkan oleh suasana saling menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran dan dalam kasih-sayang.

Dalam suatu hadith diceritakan, sahabat Rasulullah saw. Abdullah al-Tsaqafi meminta nasihat kepada Rasulullah saw. agar dengan nasihat itu,d ia tidak perlu bertanya-tanya lagi soal agama kepada orang lain. Lalu, Rasulullah saw. bersabda,

”Qul Amantu Billah Tsumma Istaqim” (Katakanlah, aku beriman kepada Allah, dan lalu bersikaplah istiqamah!). (H.R. Muslim)

Hadith tersebut mengajarkan kita untuk senantiasa beriman kepada Allah swt. serta menjalani semua perintah-Nya. Orang yang tidak memiliki sifat istiqamah sangatlah rugi kerana akan sia-sia semua usaha dan perjuangannya.

Antara jalan-jalan untuk mewujudkan sikap Istiqamah ialah:

 1. Mengikhlaskan niat semata-mata hanya mengharap redha Allah dan kerana Allah swt. Ketika beramal, tiada yang hadir dalam jiwa dan fikiran kita selain hanya Allah dan Allah. Kerana keikhlasan merupakan pijakan dasar dalam bertawakal kepada Allah. Tidak mungkin seseorang akan bertawakal, tanpa diiringi rasa ikhlas.
 2. Bertahap dalam beramal. Dengan lain perkataan, ketika menjalankan suatu ibadah, kita hendaknya memulai dari sesuatu yang kecil namun rutin. Bahkan sifat kerutinan ini jika dipandang perlu, harus bersifat sedikit dipaksakan. Sehingga akan terwujud sebuah amalan yang rutin meskipun sedikit. Kerutinan inilah yang insyaAllah  bakalnya keistiqamahan. Seperti dalam bertilawah Al-Qur’an, dalam qiyamul lail dan lainnya; hendaknya dimulai dari sedikit demi sedikit, kemudian ditingkatkan menjadi lebih baik lagi
 3. Diperlukan adanya kesabaran. Kerana untuk melakukan suatu amalan yang bersifat berterusan dan rutin, memang merupakan amalan yang berat. Ini kerana kadangkala sebagai seorang insan, kita terkadang dihinggapi rasa bersemangat dan terkadang rasa malas. Justeru diperlukan kesabaran dalam menghilangkan rasa malas ini, bagi menjalankan ibadah atau amalan yang akan diistiqamahi.
 4. Istiqamah tidak dapat direalisasikan melainkan dengan berpegang teguh terhadap ajaran Allah swt. Allah berfirman  :

”Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu? Barangsiapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.” (QS. 3 : 101)

 1. Istiqamah juga sangat terkait erat dengan tauhidullah. Oleh kerananya dalam beristiqamah seseorang benar-benar harus mentauhidkan Allah dari segala sesuatu apapun yang ada di muka bumi ini. Kerana mustahil istiqamah direalisasikan, bila diiringi dengan fenomena kemusyrikan, meskipun hanya fenomena yang sangat kecil dari kemusyrikan tersebut, seperti riya’. Menghilangkan sifat riya’ dalam diri kita merupakan bentuk istiqamah dalam keikhlasan.
 2. Istiqamah juga akan dapat terealisasikan, jika kita memahami hikmah atau hakikat dari ibadah ataupun amalan yang kita lakukan tersebut. Sehingga ibadah tersebut terasa nikmat kita lakukan. Demikian juga sebaliknya, jika kita merasakan ‘kehampaan’ atau ‘kegersangan’ dari amalan yang kita lakukan, tentu hal ini menjadikan kita mudah jenuh dan meninggalkan ibadah tersebut.
 3. Istiqamah juga akan sangat terbantu dengan adanya amal jama’i. Kerana dengan kebersamaan dalam beramal islami, akan lebih membantu dan mempermudah hal apapun yang akan kita lakukan. Jika kita salah, tentu ada yang menegur. Jika kita lalai, tentu yang lain ada yang mengingatkan. Berbeza dengan ketika kita seorang diri. Ditambah lagi, suasana beraktiviti secara bersama memberikan ‘sesuatu yang berbeza’ yang tidak akan kita rasakan ketika beramal seorang diri.
 4. Memperbanyak membaca dan mengupas mengenai keistiqamahan para Nabi, sahabat dan orang-orang soleh dalam meniti jalan hidupnya, apapun cubaan dan ujian yang sangat berat menimpa mereka. Sebaliknya mereka merasakan kenikmatan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan cubaan tersebut.
 5. Memperbanyak berdoa kepada Allah, agar kita semua dianugerahi sifat istiqamah. Walau sebesar manapun usaha kita, namun jika Allah tidak mengizinkannya, tentulah hal tersebut tidak berlaku.
 6. Istiqamah juga akan dapat terealisasikan, jika kita memahami hikmah atau hakikat dari ibadah ataupun amalan yang kita lakukan tersebut. Sehingga ibadah tersebut terasa nikmat kita lakukan. Demikian juga sebaliknya, jika kita merasakan ‘kehampaan’ atau ‘kegersangan’ dari amalan yang kita lakukan, tentu hal ini menjadikan kita mudah jenuh dan meninggalkan ibadah tersebut.
 7. Istiqamah juga akan sangat terbantu dengan adanya amal jama’i. Kerana dengan kebersamaan dalam beramal islami, akan lebih membantu dan mempermudah hal apapun yang akan kita lakukan. Jika kita salah, tentu ada yang menegur. Jika kita lalai, tentu yang lain ada yang mengingatkan. Berbeza dengan ketika kita seorang diri. Ditambah lagi, suasana beraktiviti secara bersama memberikan ‘sesuatu yang berbeza’ yang tidak akan kita rasakan ketika beramal seorang diri.
 8. Memperbanyak membaca dan mengupas mengenai keistiqamahan para Nabi, sahabat dan orang-orang soleh dalam meniti jalan hidupnya, apapun cubaan dan ujian yang sangat berat menimpa mereka. Sebaliknya mereka merasakan kenikmatan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan cubaan tersebut.
 9. Memperbanyak berdoa kepada Allah, agar kita semua dianugerahi sifat istiqamah. Walau sebesar manapun usaha kita, namun jika Allah tidak mengizinkannya, tentulah hal tersebut tidak berlaku.

Semoga kita mampu istiqamah. Allah swt menjanjikan balasan yang besar kepada orang-orang yang istiqamah.

“Sesunguhnya orang-orang yang mengatakan: “Rabb kami ialah Allah”, kemudian mereka tetap istiqamah maka tidak ada kekhuatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. (QS. Al-Ahqaf:13-14).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s