Aplikasi Dakwah Fardhiah

Di Padang Futsal Dakwah Fardhi Boleh Diaksanakan Juga

Halaqah yang dinamik InsyaAllah mampu membina ahlinya untuk melaksanakan fungsinya sebagai da’i iaitu menyeru manusia kepada Allah. Namun da’i yang tinggi kualiti dan kesungguhannya adalah da’i yang dapat merekrut manusia lain untuk turut serta dalam misi dakwah dan tarbiyah. Merekrut manusia ke jalan Allah swt. merupakan amaliyah yang mahal. Tugas dan tanggungjawab ini mampu dilakukan dengan pelbagai pendekatan, di antaranya melalui dakwah fardiyah. Banyak pengalaman orang lain dalam merekrut pewaris duah melalui dakwah fardiyah. Terkadang memang melakukan dakwah fardiyah memerlukan seni tersendiri.

Namun demikian dalam pemerhatian penulis, ada semacam ’sindrom’ yang samada disedari atau tidak, sering melanda kepada sebahagian aktivis jamaah dakwah. Bergabungnya mereka ke dalam harakah dakwah, bahkan menjadi anggota tetapnya, acapkali membuat mereka lupa untuk melakukan amalan-amalan dakwah fardiyah. Tidak sedikit aktivis suatu jamaah dakwah merasa telah berdakwah hanya kerana mereka tercatat sebagai anggota jamaah dakwah tersebut. Padahal mungkin yang mereka lakukan selama bertahun-tahun sekadar mengikuti halaqah, membayar infak bulanan, atau membaca risalah mingguan yang diterbitkan jamaah dakwahnya. Secara fardiyah, tidak ada yang dilakukannya selain itu; tidak melakukan “direct contact” dakwah secara individu; tidak melakukan pembinaan; tidak mengisi acara-acara pengajian; tidak pula berusaha menyebarluaskan idea-idea yang diperolehinya dari jamaahnya, meski sekadar dengan menyebarluaskan buletin dakwah sekaligus menjelaskan isinya kepada masyarakat.

Padahal telah jelas, kedudukannya sebagai anggota sesuatu jamaah dakwah tidak secara automatik akan menyelamatkan dirinya dari azab Allah swt. pada Hari Kiamat nanti jika dia tidak berdakwah. Mengapa? Sebab, amal jamaah dakwah tidaklah mewakili amal individu anggotanya. Allah swt. pun tidak akan pernah menghisab dan meminta pertanggungjawaban manusia secara kolektif, tetapi pasti secara individu. Allah swt. berfirman:

“Bagi setiap orang ada pahala atas kebajikan yang dikerjakannya dan azab atas keburukan yang dikerjakannya) (al-Baqarah: 286)


Apa Itu Dakwah Fardiyah

Dakwah fardiyah ialah ajakan atau seruan ke jalan Allah yang dilakukan seorang da’i (penyeru) kepada orang lain secara individu, dengan tujuan memindahkan mad’u (yang diseru) pada keadaan yang lebih baik dan diredhai Allah swt.

Dakwah Fardiyah ada 3 (tiga) pendekatan :

 1. Mafhum Da’wi
 2. Mahfum Haraki
 3. Mahfum Tanzhimi

Mafhum Da’wi dalam dakwah fardiyah iaitu : Usaha seorang da’i untuk lebih dekat mengenal mad’u dalam rangka mengajaknya ke jalan Allah. (Baca dan tadabbur Q.S. Al-Fushilat : 33-36).

Mafhum Haraki dalam dakwah Fardiyah iaitu : Menjalin hubungan dengan masyarakat umum, kemudian memilih salah seorang dari mereka untuk membina hubungan lebih erat, dalam rangka memandunya ke jalan Allah. (Fahami dan renungkan hadith nabi “Kullu Sulaama dst” Riwayat Muslim)

Mafhum Tandzhimi dalam dakwah fardiyah, iaitu : Gerakerja pengorganisasian terhadap seorang mad’u yang diajak dan dibimbing ke jalan Allah, Tanzhim tersebut meliputi : taujih (arahan), Tauzif (Penugasan) dan tashnif (Penggolongan).

Kepentingan Dakwah Fardiyah

Walaupun dakwah fardiyah memiliki kesan dan skop jangkauannya yang kecil, dikatakan lebih lambat hasil yang diraih oleh seseorang da’i, tetapi dakwah fardiyah memiliki kelebihan dan kepentingannya yang perlu difahami oleh setiap aktivis dakwah:

 1. Juru dakwah dituntut untuk memiliki kemahiran mendidik, kerana pengalaman dan latihannya yang berterusan dalam melayani mad’unya agar menjadi peribadi muslim yang baik.
 2. Dalam dakwah fardiyah, para pelaksananya akan terdorong untuk meningkatkan bekal keupayaan dan kefahamannya terhadap Islam dalam ilmu pengetahuan dan bekal-bekal dakwah lainnya.
 3. Kegiatan juru dakwah yang dilakukan secara terbuka biasanya terlihat orang ramai, di mana sang da’i diuji keikhlasannya, sedangkan dalam dakwah fardiyah usaha da’i itu tidak dilihat oleh orang ramai, bererti ia teruji keikhlasannya, kerana ia bekerja tanpa menunggu atau mengharapkan keuntungan material dari orang lain.
 4. Juru dakwah dalam dakwah fardiyah adalah aktivis dakwah yang memiliki peribadi mulia dan qudwah hasanah, bahkan ia adalah seorang teladan bagi mad’unya.
 5. Mad’u dalam dakwah fardiyah adalah orang-orang pilihan berdasarkan pengetahuan dan ijtihad sang da’i.
 6. Dalam dakwah fardiyah, mad’u mendapat peluang bertanya dan berdialog serta berkonsultasi lebih dekat dan lebih banyak.
 7. Hubungan antara da’i dan mad’u nampak lebih dekat dan harmoni.
 8. Mad’u dalam dakwah fardiyah merasa selalu diperhatikan oleh sang da’i, secara psikologinya akan memberikan kesan positif.
 9. Arahan dan bimbingan lebih fokus dan efektif serta efisien  dibanding dakwah umum.
 10. Dakwah fardiyah dapat dilakukan dalam segala situasi, waktiu bila dan dimana saja dan dalam setiap peluang dan kesempatan sang da’i berada.


Marhalah Dakwah Fardiyah

Berikut antara pendekatan yang praktikal melalui dakwah fardiyah sepertimana yang dicatatkan oleh Syeikh Mustafa Masyhur :

1. Berupaya untuk membina hubungan dengan setiap manusia yang ditemuinya dan mengenal setiap orang yang hendak didakwahi dan berusaha mengenalinya dengan baik. Da’i perlu berusaha memenangi hati seseorang itu samada dengan kebijakan dalam berkomunikasi, melalui sahsiah yang islami, sikap ambil berat terhadapnya dan sentiasa meraikannya agar pembicaraan berikutnya dapat berlangsung seterusnya dengan mudah. Pembinaan hubungan dengannya dilakukan secara konsisten sehingga objek dakwah mengenal orang yang mengajaknya sebagai orang yang erakhlak, baik dan ikhlas untuk berteman dan berkomunikasi.

2. Membangkitkan iman yang menusuk ke dalam jiwa. Pembicaraan hendaklah tidak secara langsung diarahkan pada permasalahan iman, namun sebaiknya berjalan secara tabi’i, seolah-olah tidak disengaja dengan memanfaatkan saat tertentu untuk memulai mengajaknya berbicara tentang persoalan keimanan. Melalui pembicaraan yang tabi’i, persoalan yang dipaparkan akan mudah mendapatkan respon. Dari respon yang disampaikannya mengenai beberapa perkara insyaAllah akan dapat mengesani jiwa keimanannya, sensitivity dirinya terhadap Islam dan mencetus rasa hatinya untuk kembali memahami dan melaksanakan Islam yang sebenar. Ianya bergantung kepada latarbelakang orang yang hendak kita dakwahkan.

3. Setelah individu tersebut semakin meyakini dengan sahsiah dan fikrah tatkala bersama kita, hedaklah kita membantu beliau memperbaiki keadaan dirinya dengan memperkenalkan perkara-perkara yang membawa kearah ketaatan kepada Allah dan bentuk-bentuk ibadah yang diwajibkan. Pada tahap ini perlu pula dibekali dengan bahan-bahan bacaan dari referensi yang sederhana, seperti Dasar-dasar Islam, Prinsip-prinsip Islam (Abul ‘Alaa Al Maududi), dan lain-lainnya. Disamping bekalan bahan-bahan bacaan juga perlu diperkenalkan dengan lingkungan yang baik (biah solehah) dan komuniti masyarakat yang soleh agar dapat menjaga nilai-nilai yang telah tertanam dan meneladani kehidupan orang soleh. Mutaba’ah dan pemantauan dalam tahap ini memerlukan kesabaran yang tinggi sehingga dapat membimbing perjalanannya di atas jalan dakwah dan terhindar dari faktor-faktor yang buruk.

4. Menjelaskan tentang pengertian ibadah secara syamil agar memiliki kefahaman yang sahih tentang ibadah disertai niat yang benar dan berdasarkan syara’. Pemahaman yang tidak sempit terhadap ibadah. Ibadah bukan sebatas rukun Islam yang empat saja (solat, puasa, zakat, dan haji). Akan tetapi pengertian ibadah yang luas sehingga memahami bahawa setiap ketundukan seorang hamba padaNya dengan mengikuti aturan yang telah digariskan akan bernilai sebagai ibadah.

5. Menjelaskan kepada objek dakwah bahawa penglibatan kita sebagai muslim  tidak cukup hanya dengan keislaman diri kita sendiri sahaja. Hanya sebagai seorang muslim yang taat menjalankan kewajiban ritual, berakhlak baik dan tidak menyakiti orang lain dan selain itu tidak ada lagi. Melainkan keberadaan kita mesti mengikatkan diri dengan keberadaan muslim lainnya dengan pelbagai ragam permasalahannya. Pada tahap ini pembicaraan diarahkan untuk menyedarkan bahawa persoalan Islam bukan urusan perseorangan melainkan urusan tanggungjawab setiap muslim terhadap agamanya. Perbincangan ini dilakukan agar mampu mendorongnya untuk berfikir secara serius tentang bagaimana caranya menunaikan tanggungjawab itu serta menjalankan segala tuntutan-tuntutannya.

6. Menjelaskan kewajiban untuk mengembangkan amanah umat dan permasalahannya. Kewajiban di atas tidak mungkin dapat ditunaikan secara individu. Usaha secara individu dan terpisah tidak akan mampu menegakkannya. Maka perlu sebuah jama’ah / organisasi yang mengintegrasikan potensi semua individu untuk memperkuatkan tugas memikul kewajiban berat tersebut. Dari tahap ini objek dakwah disedarkan tentang pentingnya amal jama’i dalam menyelesaikan tugas besar ini.

7. Menyedarkan padanya tentang kepentingan sebuah jama’ah / harakah / organisasi Islam. Pembicaraan ini memang kritikal dan rumit sehingga memerlukan hikmah dan kekuatan dialog dan diskusi yang meyakinkan. Oleh kerana itu harus dijelaskan padanya bahawa bergabung dengan sebuah jama’ah / harakah / organisasi Islam harus meneliti perjalanan jama’ah tersebut. Jangan sampai terburu-buru untuk menentukan pilihan terhadap sebuah jama’ah yang akan dijadikannya sebagai wasilah merealisasikan dasar-dasar Islam.

Demikianlah langkah-langkah dalam melaksanakan dakwah fardiyah. Selamat mengamalkan, semoga Allah swt. memudahkan kita membimbing saudara-saudara kita ke jalanNya

Mengembang dakwah adalah sebahagian dari ibadah (pengabdian) kita kepada Allah swt. Justeru kerja besar ini harus kita lakukan tanpa henti dan tanpa mengenal kata istirehat. Hanya kematianlah yang boleh menghentikan aktiviti ibadah kita, termasuk dakwah kita. Itulah yang Allah telah perintahkan kepada kita, sebagaimana firman-Nya yang bermaksud:

Sembahlah Tuhanmu hingga datang kematian (al-Hijr: 99)

One thought on “Aplikasi Dakwah Fardhiah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s