Usrah Dan Pengendaliannya (2)

Halaqah Penulis Bersama Murabbi Yang Dikasihi, Abu Munzir

2) At-Ta’lif  (التأليف ) (Kemesraan atau proses menjinakkan)

Proses ta’lif ini hendaklah berjalan seiring dengan sifat fitrah manusia. Ta’lif dibangunkan atas tiga rukun:

a)     At-Ta’aruf

Proses ta’aruf (saling kenal mengenal) perlu berlaku antara kedua-dua belah pihak (murabbi dan anggota). Ia berjalan secara timbal balik. Proses ta’aruf memerlukan masa yang panjang dan terlaksana dalam suasana formal dan tidak formal. Ta’aruf dalam suasana tidak formal, lazimnya lebih memberi kesan kepada diri anggota-anggota.

Hati-hati manusia, apabila  sudah mesra, maka akan lahirlah kesatuan yang sebenarnya. Walaupun mereka berjauhan, namun hati-hati mereka tetap merasa mesra, berkasih sayang dan berukhuwah

Rukun ta’aruf yang melahirkan kemesraan, kasihsayang dan ukhuwah inilah yang membentuk penyatuan. Terutama penyatuan dalam perkara-perkara asas. Penyatuan yang seumpama inilah yang akan mengarahkan kepada kerja-kerja kepada satu arah.

Continue reading