Usrah Dan Pengendaliannya (1)

Bahan tarbiyah ini adalah bimbingan dari Ustaz Dato’ Dahlan bin Mohammad Zain (Syeikh Abu Muhammad), semoga dapat dimanfaatkan bagi memantapkan perjalanan halaqah / usrah kita, insyaAllah.

……………………………………………………………………………………………………………

MUKADIMAH

Usrah telah diperkenalkan oleh Hasan Al-Banna sejak awal penubuhan Ikhwanul Muslimin (tahun 1928). Sehingga kini memang banyak pihak memperkatakan tentang usrah. Tajuk ini akan menjelaskan tentang konsep dan hakikat usrah serta apa yang perlu diisi di dalamnya.

Usrah dianggap sebagai tulang belakang bagi pembinaan harakah Islam (pergerakan Islam). Malah, dalam teori pengurusan usrah terbaru, sekiranya sistem usrah diuruskan dengan baik, maka ia adalah asas bagi melahirkan kewibawaan dan pengurusan harakah yang terbaik. Ini kerana pelbagai aktiviti dan kegiatan da’wah dalam pelbagai suasana dapat dilaksanakan melalui usrah.

Usrah dianggap sebagai  institusi pendidikan yang lengkap bagi melaksanakan proses ta’lim, tarbiyah dan melahirkan individu-individu mithali.

Dalam  institusi usrahlah bermulanya kerja-kerja da’wah ke dalam masyarakat. Melalui institusi usrahlah terlaksana penyediaan dan pembinaan anggota-anggota selaras dengan manhaj yang disediakan. Melalui usrah lahir rasa masuliyah dan persefahaman di kalangan anggota untuk memikul tanggungjawab dan tuntutan ’amal Islami.

Usrah merupakan sebuah kompleks pendidikan yang lengkap. Terlaksana di dalamnya pelbagai aktiviti seperti bantu membantu menjalankan tugas, mengumpul maklumat dan mengasah bakat anggota-anggota.

Melalui usrah, disampaikan keputusan harakah dan pengaliran maklumat antara kepimpinan dan anggota. Kejayaan pengurusan atau pengendalian program-program yang diatur dalam manhaj usrah boleh memaju dan memantapkan pembinaan harakah secara keseluruhannya, serta mencapai matlamat harakah, tahap demi tahap, sehinggalah tercapai matlamat terbesar harakah, iaitu untuk membentuk ummah Islamiyah yang melaksanakan Islam syumul, InsyaAllah.

Sebenarnya kejayaan operasi, pengajaran, pendidikan dan pengurusan harakah adalah bermula daripada kejayaan pengendalian usrah-usrah. Bila kuat pembinaan usrah-usrah (dari segi tarbiyah, ta’lim dan pengurusannya), maka akan kuatlah harakah. Akan sukarlah harakah itu diganggu gugat.

Berdasarkan hakikat tersebut, maka murabbi  memikul peranan besar yang mesti dilaksanakan dalam mengendali atau menguruskan usrah (dalam konteks tajuk ini murrabi ialah orang yang dipertanggungjawabkan oleh harakah untuk mengetuai, mengendali dan menguruskan usrah).

Sebagai murabbi usrah, dari aspek tarbiyah beliau adalah pendidik kepada anggota-anggota dalam usrahnya. Beliau adalah contoh ikutan. Beliau menjadi mithali dalam tingkah laku dan pergaulan.

Dari aspek ta’lim, murabbi adalah guru. Beliau melaksanakan tanggungjawab mengajar atau memberi pelajaran. Beliau mengajar fikrah Islam, usul syari’at, ilmu syara’, seni berda’wah dan seni berharakah dalam pelbagai realiti. Pada waktu yang sama, murid (anggota usrah) akan berhadapan dengan murabbinya dan belajar darinya.

Melalui proses input dan output (menerima dan memberi) antara anggota dan murabbi, maka akan lahirlah usrah (seterusnya harakah) yang bersatu padu. Harakah akan kukuh, kuat dan berdaya untuk memikul serta melaksanakan tugas da’wah dan segala tanggungjawabnya.

Memandangkan kedudukan murabbi sangat penting demi menjayakan perjalanan usrah, maka beliau perlu memahami atau mengetahui beberapa kaedah dalam pengendalian atau pengurusan usrah. Kaedah tersebut perlu diberi perhatian dan dilaksanakan dalam operasi usrah.

KAEDAH-KAEDAH

1) At-Tazkir (التذكير) (Peringatan)

Dari segi  bahasa boleh juga digunakan perkataan tazkirah (peringatan). Antara tujuan  usrah diadakan ialah supaya wujud tazkirah di dalamnya. Firman Allah Subhanahuwata’ala:

Dan tetaplah memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfa’at bagi orang-orang beriman.

(Az-Zariyat : 55)

Tazkir (peringatan) terbahagi kepada dua:

a)     Tazkir diri (peringatan kepada diri sendiri)

Dalam skop tazkir diri, murabbi perlu  sentiasa ingat bahawa dia bekerja di jalan Allah. Ini bererti dia tidak boleh mengharapkan pujian atau terima kasih daripada manusia. Ia perlu bersihkan niatnya dalam setiap kerja yang dilakukan (yakni hanya kerana Allah semata-mata). Beliau hendaklah sentiasa ingat akan sabda Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam:

إنما الأعمال بالنيات

Sesungguhnya setiap amal dengan niat

(Hadith ini latarbelakangnya adalah mengenai seorang lelaki yang berhijrah kerana ingin berkahwin dengan Ummu Qais).

Murabbi perlu sentiasa sedar bahawa risalahnya dan kerja yang dilakukannya adalah untuk pertimbangan Allah di akhirat kelak. Ia tidak terpengaruh dengan nilai orang lain samada memujinya atau mencacinya. Ia hanya mengambilkira aspek kesahihan dan keikhlasan amalannya yang ditujukan kepada Allah Subhanahuwata’ala semata-mata. Oleh itu ia tidak merasa penat atau kaku dalam pergerakan atau kerjanya, kerana ia bekerja kerana Allah.

Murabbi perlu sedar dan merasai bahawa pengurusan dan pengendalian usrah adalah merupakan amanah. Ia akan disoal di akhirat kelak, berdasarkan hadith Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam:

كلكم راع وكلكم مسؤل عن راعيته

Setiap kamu adalah penjaga, kamu akan dipertanggungjawabkan

atas jagaan kamu

Pengurusan usrah bukan bertujuan untuk keuntungan duniawi, tetapi merupakan tanggungjawab berat dan akan disoal oleh Allah. Murabbi akan dihisab dengan apa yang disampaikan kepada anggotanya yang berupa  bimbingan, nasihat, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ini berdasarkan kaedah:

Ganjaran adalah dengan usaha

Sekiranya murabbi itu baik dalam pengendalian usrahnya, maka dia akan mendapat ganjarannya.

Ciri-ciri murabbi (ketua usrah) ialah:

i)        ‘Amil – pekerja

ii)      ‘Alim – mengetahui

iii)     Mukhlis – ikhlas

Dalam mengendalikan usrah, murabbi membawa ketiga-tiga ciri di atas. Seseorang yang ‘alim, amil dan mukhlis akan didoakan oleh semua makhluk kerana mengajar manusia dengan kebaikan.

b)     Tazkir untuk saudara/anggota (atau peringatan kepada orang lain)

Murabbi bertanggungjawab  sebagai da’i yang mengajak orang lain kepada ma’ruf dan nahi mungkar. Kalau tidak berbuat demikian, maka dianggap sebagai ta’sir (cuai).

Setiap golongan manusia perlu melaksanakan tugas ’amar ma’ruf dan nahi mungkar. Hatta sewaktu bersendirian pun, seseorang itu perlu melakukan amar ma’ruf dan nahi mungkar.

Di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam, baginda berpesan apabila tiga  orang bermusafir, maka perlu lantik seorang amir. Antara kewajipan amir ialah memberi tazkir. Inilah peraturan berharakah yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam.

Antara tazkir kepada anggota ialah :

i)        Memberi kefahaman maksud menta’ati ketua ialah bertujuan untuk  melaksanakan perintah syara’ (taat dalam rangka ma’ruf)  agar usrah/harakah dapat berjalan dengan baik.

ii)      Memberi kefahaman tentang manhaj hidup (sistem hidup yang benar).

iii)     Memberi kefahaman bahawa  perhimpunan dalam usrah adalah perhimpunan dalam rangka kebaikan, yakni untuk berta’awun dalam khair dan takwa. Allah Subhanahuwata’ala  memberkati perhimpunan ini dan direstui pula oleh malaikat. Ia adalah satu wasilah yang baik dan untuk maksud yang baik pula.

Tazkir sebegini sentiasa diperlukan oleh anggota usrah. Oleh itu murabbi perlu melaksanakan tanggungjawab ini.


(Rujukan utama: Risalah Al-A’in)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s