Murabbi Yang Berkualiti

Menjadi orang yang soleh dan musleh adalah peribadi yang kita harapkan dari proses pembinaan tarbiyah yang kita jalani. Soleh secara peribadi dan berupaya mengembangkan kesolehan kepada orang lain merupakan teladan dari Rasulullah saw dan para salafushsoleh yang sepatutnya kita ikuti. Dalam proses tarbiyah, kita bukan hanya sibuk mengejar bilangan seramai mana yang menyertai halaqah atau usrah kita, akan tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana agar kuantiti dan kualiti mutarabbi dapat kita binakan secara seimbang.

Kunci utama peningkatan kualiti umat ini terletak di tangan para penyeru seruan Islam itu sendiri. Atau dalam konteks ini bererti penentu penjagaan dan peningkatan kualiti kesolehan para mentee/mutarabbi adalah bergantung  kepada para mentor/murabbi itu sendiri.


Berikut ini adalah beberapa karakteristik yang mesti kita usahakan agar terbina pada  pada diri seorang mentor/murabbi :

1. Al-Fahmu As-syamil al-kamil, iaitu pemahaman yang sempurna dan menyeluruh terhadap dasar-dasar keislaman dan jalan-jalan petunjuknya, juga terhadap apa yang akan didakwahkannya, kerana seorang mentor/murabbi akan mentarbiyah seseorang yang memiliki akal, perasaan dan pemahaman, dan orang tersebut akan merefleksikan apa yang didengar dan diperhatikan dari sang mentor/murabbi, maka apabila seorang mentor/murabbi tidak memiliki tahap pengetahuan yang memadai dan wawasan pemahaman yang menyeluruh tentang dasar-dasar keislaman, maka hal itu akan memindahkan sebuah kebodohan kepada  mentee/mutarabbinya, yang kelak akan menimbulkan masalah dalam pembentukan keperibadian muslim kalangan mentee/mutarabbi itu sendiri.

2. Waqi’ ‘Amaly, iaitu keteladanan sang mentor/murabbi dengan amal perbuatannya yang secara jelas, terpancar pada perilakunya, seperti geraknya, diamnya, bicaranya, senyumnya, pandangannya dan ibrahnya, seluruh keteladanan itu adalah buah refleksi dari pengaruh keimanan dan pemahaman dalam kehidupan sang mentor/murabbi, dalam rangka memberikan pengaruh keteladanan yang baik (Qudwah hasanah) pada saat kemunculannya di tengah-tengah masyarakat.

Imam Hasan Al-Banna mensifati murabbi dengan sebutan da’i mujahid, lebih jelasnya beliau menyebutkan bahawa da’i mujahid adalah :

“Sosok seorang da’i yang telah mempersiapkan segala sesuatunya, yang terus menerus berfikir, besar perhatiannya dan siap siaga selalu”.

Begitulah seharusnya seorang mentor/murabbi, tercermin iman dan keyakinannya pada perilaku dan amalnya. Berdasarkan penelitian pada perjalanan kehidupan sang mentor/murabbi, bahawa pengaruh mereka terhadap masyarakat lebih banyak bersumber dari perilaku dan akhlaknya yang istiqamah di setiap keadaan. Sudah menjadi kefahaman umum bahawa “Manthiqal Af’al aqwa min manthiqil aqwal” ( Keteladan amal / perbuatan lebih kuat dari kepetahan berkata-kata). Dikatakan pula oleh ulama salafushasoleh : “Man lam tuhadzdzibka ru’yatuhu fa’lam annahu ghairu Muhaadzdzab” (Barang siapa yang tidak mendidikmu ketika engkau melihatnya maka ketahuilah bahawa orang itu juga tidak terdidik).

Al-imam Syafi’i rahimahullahu berkata : “Man wa’adzho akhohu bifi’lihi kaana Haadiyan” (Barang siapa yang menasihati saudaranya dengan amal perbuatannya maka bererti ia telah menunjukinya”.

Oleh kerana itu keteladanan adalah fokus yang sangat sensitif dan halus, kerana apa yang tampak pada dirinya jauh lebih besar pengaruhnya dari apa yang diucapkannya (Al-Mandzhor a’dzhomu ta’tsiran minal qoul).

3. Al-khibroh binnufus, iaitu berpengalaman dalam memahami aspek kejiwaan, kerana sesungguhnya lapangan kerja seorang mentor/murabbi tidak lain adalah kejiwaan, bergelumang dengannya dan menjadikannya sasaran yang pertama dan terakhir dalam proses tarbiyah, setiap jiwa manusia memiliki keunikannya tersendiri, berbeza antara satu dengan yang lainnya, ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang peka dan over sensitif. Ada yang lembut , ada yang keras, bebal dan sebagainya.

Oleh kerana itu seorang mentor/murabbi hendaklah menyikapi seseorang sesuai dengan kejiwaannya dan berhati-hati dalam berinteraksi dengannya, maka jangan bersikap terlalu tegas dan keras kepada orang yang jiwanya halus dan peka, melainkan harus dihadapi dengan lemah lembut , sebaliknya orang yang jiwanya keras harus dihadapi dengan ketegasan jika ia lalai dan menyimpang. Adalah Rasulullah saw. sosok murabbi pertama yang berpengalaman dalam ilmu kejiwaan, baginda tidak mempergauli para sahabatnya dengan sikap yang sama antara yang satu dan lainnya, kerana baginda sangat arif akan tabiat manusia dan kejiwaan mereka. Dalam hadits riwayat Bukhari dari Abdullah ibnu mas’ud ra. Beliau bersabda :

“Adalah Rasulullah saw. pernah beberapa hari lamanya tidak memberikan nasihat dan peringatan kepada kami, kerana beliau takut kami menjadi bosan” (Al-Hadits)

Berkaitan dengan Al-khibroh binnufus, banyak contoh keteladanan dari murabbi zaman ini, diantara mereka adalah Hasan al-Banna, di mana telah terjadi dialog antara beliau dengan salah seorang ikhwan, Ikhwan tersebut berkata :

“Sesungguhnya ana terlalu banyak kemusykilan dan banyak yang ingin ana adukan kepada Antum, masalah yang ana hadapi ada yang bersifat umum dan ada yang khusus”, maka kata Hasan Al-Banna : “Sudahlah jangan bebani diri Antum dengan masalah itu, serahkan urusan Antum kepada Allah”, “Tapi, ana ingin Antum tahu”, sergah Akh tersebut, “Sesungguhnya ana sudah tahu” kata Al Banna seraya meyakinkan Akh tersebut, “Jadi ana bahagia kalau antum mahu tahu” balas akh tersebut.

Akan tetapi belum sempat ana memulakan curahan hati, beliau sudah mendahuluiku dengan rentetan kemusyikilan dan keluhan yang dialaminya sendiri, bahkan yang menghairankan apa yang diutarakannya sama dengan apa yang ana rasakan . setelah beliau selesai berbicara, maka ana pun berkata kepadanya : “Ya ustaz….. demi Allah sungguh ana sangat bahagia, dan ana tidak akan mengeluh lagi”, ana mengatakan semua itu sambil teresak dan bercucuran air mata”.

Wallahu’alam.

One thought on “Murabbi Yang Berkualiti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s