Murabbi Yang Berkualiti

Menjadi orang yang soleh dan musleh adalah peribadi yang kita harapkan dari proses pembinaan tarbiyah yang kita jalani. Soleh secara peribadi dan berupaya mengembangkan kesolehan kepada orang lain merupakan teladan dari Rasulullah saw dan para salafushsoleh yang sepatutnya kita ikuti. Dalam proses tarbiyah, kita bukan hanya sibuk mengejar bilangan seramai mana yang menyertai halaqah atau usrah kita, akan tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana agar kuantiti dan kualiti mutarabbi dapat kita binakan secara seimbang.

Kunci utama peningkatan kualiti umat ini terletak di tangan para penyeru seruan Islam itu sendiri. Atau dalam konteks ini bererti penentu penjagaan dan peningkatan kualiti kesolehan para mentee/mutarabbi adalah bergantung  kepada para mentor/murabbi itu sendiri.

Continue reading