Tarbiyah Melahirkan Rijal Aqidah

universiti tarbiyahMatlamat Tarbiyyah kita ialah untuk melahirkan para ulama’, para pemimpin dan Muslim yang faham konsep ibadah.  Mengeluarkan para Zuhhad, para amilin yang benar-benar berjuang pada jalan Allah s.w.t.  Kita ingin menghasilkan Rijal (pahlawan) yang boleh menanggung  tugas masuliyyah dan amanah.

Oleh itu kita mesti sedar betapa pentingnya kita sekarang ini, melahirkan Murabbi, yang mempunyai sifat-sifat yang boleh dicontohi, yang mampu melahirkan Biah Solehah.

Kita lihat sekarang ini banyak ahli-ahli da’wah yang melibatkan diri dengan projek-projek sampingan ( Juz’iyyat ) dengan harapan kononnya sekiranya ia dapat menyelesaikan perkara itu maka ia akan dapat mengubati  permasalahan dan penyakit sekarang.  Sebagai contoh, oleh kerana Ummah Islam kini menghadapi permasalahan ekonomi, maka ia akan cuba menyelesaikan permasalahan ekonomi terlebih dahulu.

Sebenarnya mereka yang bertindak demikian dianggap belum bersedia dengan persiapan yang cukup.  Iaitu mereka sebenarnya memerlukan pekerja-pekerja yang ikhlas, amanah, jujur, bertanggungjawab dan sebagainya.  Oleh yang demikian Rasulullah s.a.w bersabda yang membawa maksud :

Sekiranya sesuatu perkara dilakukan oleh yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya

Walaupun kita melihat jihadnya bersungguh-sungguh tetapi sebenarnya tenaga itu tidak disalurkan pada jalan yang betul.  Noktah Bidayah mestilah betul dan tepat,  kiranya mereka mahu mengIslahkan masyarakat yang ada kini.

Oleh yang demikian, sebagai Harakah Islamiyyah yang benar-benar ingin melihat kejayaan bagi Islam, maka dari awal-awal lagi kita memahami bahawa matlamat kita adalah untuk melahirkan Rijal yang  Soleh.  Setelah lahir para  Rijal ini, maka perkembangan seterusnya akan berjalan dengan baik, iaitu dengan cara yang lebih masyru’.

Kita mesti faham dan sedar bahawa tugas membina Ummah Islamiyyah ini adalah suatu tanggungjawab yang besar, tanggungjawab ini tidak akan dapat dilakukan oleh mereka yang tidak memahami Fikrah Islamiyyah Sohihah, yang tidak berakhlaq dengan akhlaq Islam  yang tinggi dan yang tidak mempunyai semangat Jihad yang besar.  Malah ia hanya dapat dilaksanakan oleh Rijal yang soleh.

Setelah lahir dan wujud individu-individu seperti ini maka barulah kita dapat laksanakan projek-projek  harakah kita dan di samping itu pembentukan ke atas mereka terus berjalan.  Kerana nanti mereka akan menghadapi berbagai ujian dan dugaan yang lebih besar dan lebih hebat.

Inilah method yang diutamakan, yang syar’i dan yang terdapat di dalam Sunnah Rasulullah  s.a.w.  Sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy Syahid Sayyid Qutb di dalam Pertunjuk Sepanjang Jalan iaitu pada awal Da’wah Rasulullah s.a.w, baginda menyediakan mereka (para sahabat baginda) dengan persiapan-persiapan yang cukup.  Sehingga baginda mampu melahirkan satu  generasi yang bersih hati, pemikiran dan segala tindakan mereka.

Projek-projek yang akan kita  lakukan kelak adalah mengikut kemampuan Rijal yang dibentuk tadi.  Kemampuan mereka adalah ukuran kita.  Kemampuan dari segenap aspek.

Cara-cara Untuk Melahirkan Rijal-Rijal  Tersebut

1.  Kita hubungkan para anggota kita dengan wirid-wirid dan zikir-zikir Ma’thur dan halaqah-halaqah ‘ibadah.   Menurut Al Imam Asy Syahid Hasan  al Banna, bahawa aspek ruhiyyah adalah antara  aspek terpenting dalam usaha Tarbiyyah Islamiyyah.  Malah ia menganggapnya sebagai tunggak pertama untuk merubah masyarakat.  Firman Allah s.w.t;

Terjemahannya :

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.  Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.  Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia . “

(Surah   ar Ra’d : 11 )

Dan juga sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud :

“Hendaklah kamu menyuruh anak-anak kamu menunaikan solat apabila mereka berumur tujuh tahun, apabila mereka berumur sepuluh tahun dan sekiranya mereka meninggalkan solat maka pukullah mereka

Kata Hasan Hudhaibi :“  Dirikanlah negara  Islam di dalam hati kamu, nescaya ia akan tertegak di dalam negara kamu

2. Kita hubungkan mereka dengan suasana keperwiraan, kepahlawanan dan kesungguhan dalam segenap aspek.  Kita lahirkan anggota yang mempunyai fizikal yang sihat dan kuat.  Sesungguhnya tanggung jawab Deen ini akan hanya dapat dilaksanakan dengan baik sekiranya ia dilakukan dengan badan yang sihat.  Kita memberi penerangan kepada mereka tentang jihad di jalan Allah s.w.t dan menceritakan kepada mereka tentang mujahid-mujahid Islam yang lampau.   Rasulullah s.a.w dan para sahabat baginda menganjurkan agar diajar kepada anak-anak kita dengan memanah, berenang, menunggang kuda, sehinggalah mereka cekap.

3. Kita hubungkan ahli-ahli kita dengan majlis-majlis   ‘ilmu .  Samada dalam bidang agama khususnya atau di dalam bidang realiti.  Kita mengusahakan kajian-kajian ilmiah yang luas dan yang memanfaatkan kesemua saudara-saudara Islam kita yang lainnya.  Kit amendalami dalam bidang ilmu al Quran, al Hadith dan  Sirah, khususnya Sirah Rasulullah s.a.w dan para sahabat serta  kisah-kisah mujahid Islam yang selepasnya.  Kita juga mengisi bidang fikrah ini dengan ilmu-ilmu waqi’.  Kita anjurkan agar membaca buku-buku  ekonomi, dunia luar dan sebagainya.

Ketiga-tiga aspek ini mestilah kita anjurkan pada diri kita dan sahabat-sahabat kita dengan kita meneliti kemampuan mereka dan peningkatan Iman mereka.  Ini semua kita usahakan dalam rangka Tarbiyyah Islam dan untuk mencapai matlamatnya.

Advertisements

One thought on “Tarbiyah Melahirkan Rijal Aqidah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s