Peranan Mas’ul Dalam Pengendalian Halaqah / Usrah (2)

tarbiyah2PERANAN MAS’UL SEMASA HALAQAH.

Realiti Semasa.

Tempoh (jangkamasa) semasa halaqah adalah dari mula sampai ke tempat program hingga pulang.

Antara peranan yang perlu dimainkan semasa halaqah ialah pengawalan suasana dan mengetuai (leading) suasana serta  pengisian.

Masalah-masalah yang dihadapi/berlaku semasa halaqah ialah :

1. Tidak dapat mengawal suasana

2. Tidak dapat mengetuai (leading) suasana.

3. Pengisian yang tidak sampai kepada hajat atau qadiyah (permasalahan) ahli.

Continue reading