Peranan Mas’ul Dalam Pengendalian Halaqah / Usrah (1)

Ulama Palestin 005a. PERANAN MAS’UL SEBELUM HALAQAT

Peranan Semasa

1. Melihat dan meneliti penekanan di Ijtima’ am mingguan, manakala mas’ul akan menjelaskan lagi di penyampaian halaqah secara lebih mendalam.

2. Mendekati dan melihat permasalahan ahli dan kemudian membantu mereka dengan memberi penyampaian bahan-bahan yang sesuai dengan permasalahan ahli.

3. Keutamaan hendaklah diberi kepada ahli yang mempunyai kefahaman yang paling minima dikalangan mereka dengan memberi tarbiyyah yang dikhususkan untuk ahli tersebut disamping meningkatkan ahli-ahli yang lain.

4. Mas’ul perlu bijak mengagihkan masa supaya dapat melaksanakan semua tanggungjawab tanpa berlaku pengabaian.

5. Bahan tarbiyyah hendaklah dihazamkan terlebih dahulu oleh mas’ul dengan pembacaan beberapa kali.

6. Bahan tarbiyyah hendaklah berkesinambungan dan pengolahannya hendaklah menarik minat ahli.

Continue reading