KEMAHIRAN DAKWAH FARDIYAH (2)

df3DEFINISI DA’WAH FARDIYAH

Da’wah fardiyah ialah ajakan atau seruan ke jalan Allah Subhanahuwata’ala yang dilakukan oleh seorang da’i kepada orang lain secara perseorangan dengan tujuan untuk memindahkan al-mad’u kepada keadaan yang lebih baik dan diredhai oleh Allah Subhanahuwata’ala.

Perubahan atau perpindahan tersebut adakalanya:

1.1  Daripada kekafiran kepada keimanan.

1.2  Daripada kesesatan dan kemaksiatan kepada petunjuk dan ketaatan.

1.3  Daripada sikap ananiah kepada mencintai orang lain atau mencintai amal jama’i atau berkerjasama dan senang kepada jama’ah.

1.4  Daripada sikap acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap Islam menjadi iltizam dengan Islam, samada dalam akhlak, adab mahupun dalam manhaj kehidupan.

DALIL SYAR’I DA’WAH FARDIYAH

2.1  Al-Quran dan al-hadis:

Firman Allah Subhanahuwata’ala:

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?”

(Fusilat : 33)

Maka kerana itu serulah mereka dan istiqamahlah sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu mereka”

(Asy-Syura : 15)

Sabda Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam:

من دعا إلى هدًى كان له من الأَجْرِ مثلُ أٌجُوِر مَنْ تبعه لا ينقص ذلك مِنْ أجورهم شيئا ومَن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل آثامِ مَنْ تبعه لا ينقص ذلك من آثامِهِمْ شيئا

Barangsiapa mengajak kepada petunjuk, maka ia akan dapat pahala sebagaimana orang yang mengikutinya, sementara pahala mereka tidak dikurangi sedikit pun. Dan barangsiapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangkan sedikit pun dosa-dosa mereka”

(HR Bukhari)

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

Barangsiapa melihat kemungkaran hendaklah ia mengubah dengan tangannya, kalau tidak mampu hendaklah dengan lisannya, kalau tidak mampu hendaklah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman

(HR Muslim)

Bentuk-bentuk khitab fardhi dalam ayat dan hadis di atas menunjukkan adanya masuliyah fardhiyah dalam mengembangkan amanah da’wah Islamiyah.

2.2  Para nabi memulai tugas da’wah mereka dengan da’wah fardiyah. Dengan petunjuk para nabi terdahulu itulah rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam berkhudwah, firman Allah Subhanahuwata’ala:

Mereka itu adalah orang-orang diberi hidayah oleh Allah, maka berkhudwahlah engkau (Muhammad) dengan hidayah mereka.

(Al-An’am : 90)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s