KEMAHIRAN DAKWAH FARDIYAH (1)

  1. KENAPA BERDA’WAH ?

dfDa’wah adalah amalan yang disyari’at dan diwajibkan oleh Allah Subhanahuwata’ala, tidak boleh diabaikan, dicuaikan atau dikurangkan tahap kewajipannya. Dalil-dalil syar’i wajib berda’wah ialah:

1.1  Perintah langsung daripada Allah Subhanahuwata’ala:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar

(Ali Imran:104)

Sabda Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam:

لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبْ فَإنَّ الشَاهِدُ عَسَى أنْ يُّبَلِّغَ مَنْ هُوَ أوْعَى لَهُ مِنْهُ

“Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, kerana mungkin yang hadir  boleh menyampaikan kepada orang yang lebih faham daripadanya

(HR Bukhari)

بَلِّغُوْا عَنِّي وَلَوْ آيَة

”Sampaikanlah daripadaku meski pun satu ayat”

(HR Bukhari)

Ayat dan hadis-hadis di atas merupakan PERINTAH. Kalimah perintah menunjukkan wajib dan ilzam (mesti dilaksanakan) selagi tidak ada qarinah (dalil lain) yang memindahkan hukum wajib kepada hukum lain. Qarinah tidak wujud di sini.

Di antara perintah jelas tapi secara tidak langsung

Serulah (manusia) kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.

(An-Nahlu:125)

Dan serulah kepada (din) Rabbmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada di jalan lurus (Al-Hajj:67)

Maka kerana itu serulah mereka dan istiqamahlah sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu mereka

(Asy-Syura:15)

Tiga ayat di atas dikhitabkan kepada Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam secara khusus, namun sebagaimana difahami bahawa khitab untuk nabi adalah juga untuk umatnya selagimana tidak ada qarinah ianya khusus untuk baginda Sallallahu’alaihiwasallam sahaja.

Kewajipan da’wah ini telah dilaksanakan sejak zaman Saidina Abu Bakar, yangmana membuktikan ianya satu kewajipan/fardhu

1.2  Kedudukan risalah Muhammad Sallallahu’alaihiwasallam sebagai khatamul anbiya’ wal mursalin hingga hari qiamat.

Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam

(Al-Furqan:1)

Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada Mengetahui.

(Saba’ : 28)

Seluruh manusia menjadi sasaran da’wah untuk merealisasikan risalah Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam dan mengikut apa yang diturunkan kepada baginda. Sifat Islam sebagai ’alamiyatur risalah menjadikan da’wah wajib dilaksanakan hingga hari qiamat.

1.3  Ancaman pedih bagi siapa menyembunyikan ilmu dan tidak mengamalkannya. Firman Allah Subhanahuwata’ala:

¨Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Al kitab, mereka itu dila’nati Allah dan dila’nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela’nati

(Al-Baqarah:159)

¨Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, iaitu Al-Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih.

(Al-Baqarah:174)

Oleh itu untuk selamat daripada ancaman ini, maka hendaklah  melakukan da’wah ilallah

1.4  Tamkin Deen Allah Subhanahuwata’ala di atas muka bumi.

Merealisasikan keamanan dunia dan kebahagiaan akhirat dalam rangka memelihara hak kehidupan bagi manusia adalah suatu kewajipan mesti kita lakukan. Da’wah adalah satu-satunya cara, sebab itu da’wah adalah wajib sesuai dengan kaedah:

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

Tidak tercapai sesuatu yang wajib melainkan dengannya, maka ianya menjadi wajib

1.5  Ijma’

Ijma’ dari zaman para sahabat sampai hari ini bahawa da’wah ilallah adalah wajib meski pun kemahuan untuk melaksanakannya menjadi semakin lemah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s