QUDWAH SEBELUM BERDA’WAH

[Tujuan bahan ini ialah supaya saudara memahami bahawa da’wah dan tarbiyyah mestilah didahului dengan qudwah dan amalan para da’i dan murabbi. Da’i dan murabbi perlu mengambil berat untuk mendidik dirinya agar memiliki contoh yang baik dan mengamalkan isi da’wahnya]

(QUDWAH SEBELUM BERDA’WAH)القدوة قبل الدعوة

Muqaddimah

Kitab+Ust+DarusPara pendidik dan du’ah ibarat pelita dalam kegelapan malam. Mereka adalah pemimpin yang membawa petunjuk kepada umat. Tanpa kehadiran mereka, kaum muslimin akan tenggelam dalam kejahilan dan menjadi ‘makanan’ syaithan dari golongan jin dan manusia. Para pendidik dan du’ah, dengan kekuatan imannya, menyeru manusia kepada Islam dengan lisan yang jujur, hati yang teguh dan akhlak yang mulia.

Contoh yang bergerak

Tingkahlaku dan amalan pendidik  adalah cermin kepada da’wah atau seruannya. Mereka adalah contoh dalam percakapan dan amalan. Mereka tidak bersembunyi daripada manusia, sebaliknya bergaul dengan manusia. Mereka tidak takut kepada siapa pun melainkan kepada Allah Subhanahuwata’ala. Slogan mereka ialah:

“Perbaikilah dirimu dan serulah orang lain”

“Tegakkanlah daulah Islam di hatimu, nescaya ia akan tertegak di bumimu”

Seruan pendidik dilihat oleh manusia pada tingkahlakunya sebelum ucapan. Manusia tidak akan memisahkan antara da’wah dengan syakhsiyah pendidik sepertimana tidak terpisah antara rasul dengan risalahnya. Islam adalah da’wah dan syakhsiyyah yang sentiasa bertaut, seperti ruh dan jasad.

Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam adalah contoh utama

Firman Allah Subhanahuwata’ala:

“Sesungguhnya bagi kamu, pada diri Rasulullah terdapat contoh tauladan yang baik bagi seseorang yang mengharapkan Allah dan hari Akhirah dan banyak mengingati Allah.”
( Al Ahzab: 21 )
Continue reading