PROFIL MURABBI (1)

PENDAHULUAN

bendera islamSudah menjadi suatu kelaziman bahawa setiap tugas atau pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh seseorang memerlukan persiapan atau persediaan.

Tarbiyah ialah proses membangunkan peribadi manusia. Justeru itu murabbi yang berwibawa sangat diperlukan agar tarbiyah  membuahkan hasil yang optima.

Proses tarbiyah merupakan usaha yang sangat berat dan sukar. Ini kerana tarbiyah berarti  membentuk manusia agar memiliki syakhsiyah Islamiyah mutakamilah dengan cara menghilangkan segala potensi negatif dan  mengembangkan setiap potensi positif.

Tarbiyah juga berarti interaksi antara murabbi dengan manusia yang memiliki banyak dimensi dan permasalahan yang kompleks. Justeru itu para murabbi dituntut untuk terus meningkatkan kualiti diri agar menjadi murabbi yang berwibawa.

DEFINISI MURABBI

Murabbi adalah individu yang mejalankan proses tarbiyah. Fokusnya ialah membentuk peribadi muslim yang salih dan muslih, yang memperhatikan aspek pemeliharaan (Ar-Ri’ayah), pengembangan (At-Tanmiyah), pengarahan (At-Taujih) dan pemerkasaan (At-Tauzhif).

PERANAN MURABBI DALAM AL QUR’AN

Terdapat banyak ayat-ayat dalam Al Qur’an yang menjelaskan  peranan murabbi:

Firman Allah Subhanahuwata’ala:

“Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu) kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.”
[Al Baqarah (2) : 151]

Firman Allah Subhanahuwata’ala:

“Sungguh Allah telah memberi kurnia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al hikmah, dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”
[Ali ‘Imran (3): 164]

Firman Allah Subhanahuwata’ala:

“Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatNya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah), dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”
[Al-Jumu’ah (62) : 2]

Berdasar firman Allah Subhanahuwata’ala dalam surah Al-Baqarah ayat 151 di atas, dapat difahami tiga isi penting:

1)    Rasul diutus kepada umatnya sebagai murabbi (‘Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu) kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu’).
2)    Rasul dalam melaksanakan peranan tarbiyah, telah dibekali dengan manhaj dan penguasaannya (‘…yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu’).

3)    Proses tarbiyah yang dilakukan oleh Rasul memberi penekanan kepada tiga aspek penting:

a)    Mensucikan jiwa (‘…dan mensucikan kamu’) agar terbentuk ruh yang kuat.

b)    Mengajarkan ilmu (‘…dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah’) agar terbentuk pemikiran yang memiliki thaqafah.

c)    Mengajarkan cara beramal (‘…serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui’) agar lahir amalan dan pergerakan.

PERANAN MURABBI DALAM MENJALANKAN PROSES TARBIYAH

Seorang murabbi yang menjalankan proses tarbiyah ke atas mutarabbinya berperanan sebagai:

1)    Walid (orang tua) dalam konteks kejiwaan dan perasaan.
2)    Syeikh (pemimpin spiritual) dalam konteks tarbiyah ruhiyah.
3)    Ustaz (guru) dalam konteks mengajar ilmu.
4)    Qaid (pemimpin) dalam konteks kerja-kerja da’wah dan amal Islami.

Seterusnya, murabbi perlu menanamkan pada dirinya sifat-sifat murabbi yang berjaya agar segala usahanya berkesan.

Susunan: Tn. Hj. Mohd Ghani Salleh (SUA HALUAN Malaysia)

Rujukan:

  1. BUKU PANDUAN HALAQAH TARBAWIYAH
  2. BAHAN – FORMAT USRAH
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s