Membina Syakhsiyah Da’ie

semangat2Kerja dakwah yang kita lakukan selama ini telah memiliki ahdaf (sasaran) yang jelas. Sesungguhnya kita menginginkan terbentuknya anggota dakwah yang memiliki syakhsiyah islamiyah dan syakhsiyah daiyah. Keperibadian muslim dan keperibadian seorang da’i. Kita tidak hanya ingin menghasilkan barisan yang hanya menikmati dakwah, tetapi yang kita inginkan adalah anggota yang mahu bergerak untuk dakwah. Sehingga semuanya harus diarahkan untuk tercapainya sasaran ini. Sebagaimana Allah swt berfirman,

“Dan tidaklah Kami mengutusmu (wahai Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.” (QS. Al-Anbiya: 107)

Syakhsiyah Da’iyah
Sejak awal dakwahnya, Rasulullah saw. selalu berpesan kepada orang-orang yang baru masuk Islam dan menerima berbagai ilmu dari baginda untuk mengajarkan dan menyampaikan ilmu itu kepada orang lain, terutama keluarga. “Sekarang pulanglah kamu ke kampungmu, dan ajarkanlah kepada mereka apa yang telah kamu peroleh dariku,” begitulah antara lain pesan yang disampaikan Rasulullah saw. kepada seseorang yang datang dari kampung yang jauh.


Dengan kata lain, tarbiyah mempunyai peranan untuk membentuk peribadi-peribadi yang siap dan mampu untuk mengembangkan risalah Nabi Muhammad saw. Peribadi-peribadi penyambung lidah dan langkah Rasulullah saw, yang disebut sebagai orang yang memiliki syakhsiyyah da’iyah (keperibadian da’i).

Secara garis besar, syakhsiyah da’iyah digambarkan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya:

“Katakanlah: ‘Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.” (QS. 12: 108)

Dari ayat di atas kita dapat mengambil pelajaran bahawa di antara sifat orang yang memiliki syakhsiyah da’iyah adalah:

Pertama, memiliki ruhul-‘izzah (semangat kewibawaan) untuk mengatakan ‘hadzihi sabili’ (inilah jalanku: Islam). Ia memiliki keyakinan dan kebanggaan akan Islam. Adalah mustahil apabila menjadi da’i Islam, namun masih beranggapan bahawa semua agama sama saja atau masih ada yang ragu akan kebenaran Islam. Apalagi bila ia lebih membela kepentingan orang-orang kafir berbanding kepentingan umat Islam, ini kerana dalam jiwa dan dalam pemikiran seorang da’i sentiasa termaktub akan firman-firman Allah seperti berikut:
“Sesungguhnya agama (yang diredhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, kerana kedengkian (yang ada) diantara mereka, Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.” (QS. 3: 19)

“Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”(QS. 3:85)

Kebanggaan akan Islam dalam berdakwah telah ditampilkan oleh salah seorang sahabat produk tarbiyah Rasulullah saw yang namanya Rab’i bin ‘Amir. Beliau diutus untuk memenuhi undangan Rustum, panglima perang Parsi. Dengan pakaian amat bersahaja dia datang menghadapi panglima perang yang penuh kemewahan dan dikelilingi oleh para pengawal yang penuh kecurigaan. Saat ditanya oleh Rustum tentang tujuan kedatangan kaum Muslimin, dengan penuh percaya diri, kebanggaan, dan keyakinan, sang perajurit dan da’i Islam itu menjawab,

“Kami diutus oleh Allah untuk mengeluarkan siapa saja yang mahu dari penghambaan terhadap sesama makhluk menuju pengabdian kepada Allah semata; dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat; dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Jadi Allah mengutus kami dengan membawa agama-Nya dan menyeru seluruh manusia untuk mengikutinya.”

Seorang da’i haruslah berangkat dari kebanggaan dan kecintaan akan Islam serta keberanian tampil untuk membawa segala identiti Islam. Apa pun yang terjadi, gelombang ujian dan fitnah apa pun yang menerpa diri sang da’i, dan betapapun julukan fundamentalis dilekatkan oleh Zionis dan kuncu-kuncunya kepada Islam, sang da’i akan sentiasa melafazkan hadzihi sabili inilah jalanku: Islam.

Kedua, aktiviti dakwah yang dilakukan oleh seorang da’i harus berkesinambungan (istimrariyah), tidak boleh separuh jalan dan terhenti oleh apa pun. Inilah yang dipesankan oleh kata “ad’u” dalam ayat di atas. Kata itu berbentuk fiil mudhari yakni kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dan akan berjalan terus.

Dakwah tidak boleh berhenti melaju di jalan kehidupan walaupun dengan cara merangkak bahkan tertiarap sekalipun. Dalam keadaan apa pun dakwah tidak boleh istirehat. Sebab istirehatnya dakwah sama dengan memberi peluang seluasnya kepada penghancuran sendi-sendi kehidupan umat manusia.

Dalam keadaan dakwah terus bergerak melancarkan berbagai program dan agendanya saja, berbagai penyimpangan, kejahatan, penentangan dan tipu muslihat akan terus dihadapi oleh barisan pekerja islam. Kusteru, setiap dai’e perlu berusaha kearah  meningkat kuantiti dan kualiti. Ini kerana sudah menjadi lumrah bahawa kekuatan kafir, munafik, atau orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu tidak pernah berhenti bekerja.

3. Ramadhan sebagai Bulan Pembentukan Syakhsiyah Da’iyah
Bulan Ramadhan dengan segala aktiviti amal ibadah di dalamnya dapat memberikan spirit baru berupa kekuatan iman dan buah ketaqwaan. Keimanan dan ketakwaan inilah yang menjadi prinsip utama di dalam pembentukan syakhsiyah da’iyah.

Allah swt berfirman dalam surat Al-hadid ayat 28:

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepada kalian dua bagian dan menjadikan untuk kalian cahaya yang dengan cahaya itu kalian dapat berjalan dan Dia mengampuni kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Serta surat At Thalaq ayat 2 dan 3:

“Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar (bagi segala persoalannya). Dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.”

Bila kita renungkan ayat di atas maka kita dapati bahawa taqwa merupakan bekal utama bagi seorang mukmin apatah lagi sebagai seorang da’i ilallah. Ketaqwaan adalah kebajikan dan cahaya, yang dengannya ia dapat memberikan sinar cahaya untuk membezakan mana yang hak dan mana yang batil. Bila demikian halnya maka ia dapat mengikuti jalan petunjuk dengan mudah tanpa hambatan dan tersesat sedikit pun.

Sayyid Quthb menjelaskan makna surat Al-Anfal ayat 29 dengan menyatakan:

“Inilah bekal tersebut. Inilah bekal dalam mengarungi perjalanan yang panjang. Iaitu bekal taqwa yang menghidupkan hati dan membangunkannya. Bekal cahaya yang memberi petunjuk bagi hati untuk membelah sudut-sudut jalan sepanjang penglihatan manusia. Cahaya ini tidak dapat ditipu oleh syubhat-syubhat yang mata biasa tidak mampu menembusinya. Itulah bekal ampunan bagi segala dosa. Bekal yang memberikan ketenteraman, kesejukan dan kemantapan. Bekal merenungi nikmat-nikmat Allah Yang Maha Agung di hari bekal-bekal tersebut diperlukan dan di hari amal perbuatan manusia berkurang. Itulah hakikat sebenarnya. Sesungguhnya taqwa kepada Allah itu menjadikan nilai furqan dalam hati. Ia mampu meluruskan jalan-jalan yang bengkok.”

Ramadhan mubarak, memiliki amal-amal ibadah utama di dalamnya, antara lain: shiyam (berpuasa), qiyam (solat malam), sedekah, tilawah wa tadabbur Al-qur’an, tetap duduk di masjid (setelah solat subuh) hingga matahari terbit, i’tikaf, umrah di bulan Ramadhan, berusaha sungguh-sungguh untuk menghidupkan lailatul qadar dengan beribadah, memperbanyak zikir, do’a dan istighfar, silatur-rahim (menyambung tali persaudaraan).

Melalui amal-amal ibadah utama di bulan penuh berkah ini dan dilakukan sepanjang kurang lebih 30 hari, maka Ramadhan menjadi saranan yang sangat efektif dalam pemantapan dan pembentukan syakhsiyah da’iyah. Kesan ibadah ramadhan yang akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, akan menyiapkan anggota menjadi penyambung kepada perjuangan Rasulullah saw.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s